Natuurcoaching

Vastgelopen of even niet meer zien hoe je verder wil?
Toe aan een verandering, maar je weet niet hoe?
Behoefte aan reflectie op een natuurlijke wijze?
Arda van Helsdingen helpt om te spiegelen en de rode draad te vinden.
Ze gebruikt de natuur om in beweging te komen en van perspectief te veranderen.